• 086 314 1482
 • จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
Shopping cart

No products in the cart.

SmartSME EXPO2020 > จับคู่ธุรกิจ – Business Matching
 1. วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ตารางการเจรจาธุรกิจ
เวลาประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารเครื่องดื่มผ้า/เครื่องแต่งกายของใช้/ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.40 น.     
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 11.40 น.     
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 13.40 น.     
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 14.40 น.     
รอบที่ 5 เวลา 15.00 – 15.40 น.     
รอบที่ 6 เวลา 16.00 – 16.40 น.     
 1. วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ตารางการเจรจาธุรกิจ
เวลาประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารเครื่องดื่มผ้า/เครื่องแต่งกายของใช้/ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.40 น.     
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 11.40 น.     
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 13.40 น.     
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 14.40 น.     
รอบที่ 5 เวลา 15.00 – 15.40 น.     
รอบที่ 6 เวลา 16.00 – 16.40 น.     
 1. วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ตารางการเจรจาธุรกิจ
เวลาประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารเครื่องดื่มผ้า/เครื่องแต่งกายของใช้/ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.40 น.     
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 11.40 น.     
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 13.40 น.     
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 14.40 น.     
รอบที่ 5 เวลา 15.00 – 15.40 น.     
รอบที่ 6 เวลา 16.00 – 16.40 น.     
 1. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
ตารางการเจรจาธุรกิจ
เวลาประเภทผลิตภัณฑ์
อาหารเครื่องดื่มผ้า/เครื่องแต่งกายของใช้/ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.40 น.     
รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 11.40 น.     
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 13.40 น.     
รอบที่ 4 เวลา 14.00 – 14.40 น.     
รอบที่ 5 เวลา 15.00 – 15.40 น.     
รอบที่ 6 เวลา 16.00 – 16.40 น.     

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเข้าร่วม

กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2563  ณ ฮอลล์ 9 – 10  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายใต้งาน SMART SME EXPO 2020

*****************************************************

 1. รูปแบบOnline(Matching ผ่าน Application Google Meet)

            1) ใบสมัครเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            2) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            3) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            4) อื่นๆ (ถ้ามี)

                        – เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์

                        – เอกสารับรองบริษัท

                        – ดาวน์โหลดโปรแกรม ผลการค้นหา Google Meet ไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับการประชุมออนไลน์)           
                        (ทำ QR code แอฟ ไว้ให้สำหรับดาวน์โหลด)

 1. รูปแบบOffline(Matching ภายในงาน SMART SME EXPO 2020)  

            1) ใบสมัครเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            2) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            3) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            4) อื่นๆ (ถ้ามี)

                        – เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์

                        – เอกสารับรองบริษัท

 1. รูปแบบProduct Select Matching(ส่งสินค้าเข้าร่วมคัดสรร Matching ภายในงาน SMART SME EXPO 2020) 

            1) ใบสมัครเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            2) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            3) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)

            4) อื่นๆ (ถ้ามี)

                        – เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์

                        – เอกสารับรองบริษัท

            5) เงื่อนไข

                        5.1) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมคัดสรร Matching (Product Select Matching) ต้องสามารถ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้

                        5.2) ทางคณะจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจได้รับความเสียหายจากการทดสอบผลิตภัณฑ์จากคณะกรรม

                        5.3) กรณีผู้ประกอบการต้องการรับผลิตภัณฑ์คืน สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้

                             3.1) สามารถรับผลิตภัณฑ์คืนได้ ในงาน SMART SME EXPO 2020 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2563                ณ ฮอลล์ 9 – 10  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                            3.2) กรณีให้ทางคณะทำงานส่งผลิตภัณฑ์คืน ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าขนส่งปลายทาง โดยคณะทำงานดูแลความเรียบร้อย จัดส่งผลิตภัณฑ์คืนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ และแจ้งรหัสส่งสินค้า ให้ทางผู้ประกอบการ

 

เอกสารแนบ

รายละเอียดรูปแบบ Matching ตามเอกสารแนบ

1. รูปแบบ Online: (Matching ผ่าน Application Google Meet)

2. รูปแบบ Offline: (Matching ภายในงาน SMART SME EXPO 2020)   

3. รูปแบบ Product Select Matching คือ การส่งสินค้าเข้าร่วมคัดสรร Matching ภายในงาน SMART SME EXPO 2020 โดยผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลิตภัณฑ์มาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ทางคณะทำงานจะนำผลิตภัณฑ์พร้อมข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ Buyer คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

ส่งไปรษณีย์

 •  ถึง  ฝ่าย รับผิดชอบสินค้าเข้าร่วมคัดสรร Matching (Product Select Matching) 
 • บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4/4 หมู่ 14 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • เบอร์ติดต่อ 088-452-4373สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
466 Views
Back To Top