กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ) บูธ F10

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ)

บูธ:F10

โปรโมชั่น และกิจกรรมพิเศษ:

  • เรามีบทบาทหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถ SMEsให้สูงขึ้น ในปีนี้เราเน้นการตลาดนำการผลิต ปีนี้เราได้พัฒนานักธุรกิจอีคอมเมิร์ช 5,000ราย แต่เราได้คัดเลือก Success Case มา 9รายเพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้นำไปต่อยอด
  • นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาประจำบูธ ถ้าผู้ประกอบการอยากทราบเทคนิคการทำออนไลน์ หรือรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้
  • และในงานวันที่ 5กรกฎาคม เราได้จัดอบรมทั้งเช้าและบ่าย ตอนเช้าเป็นการอบรมเรื่องลาซาด้า การทำธุรกิจ B2C ในไทย ตอนบ่ายจะอบรมเรื่องอาลีบาบา และเราจะเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ชกับ สสว. เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน ได้ประโยชน์สูงสุด

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์ 1358

https://www.dip.go.th/th

https://www.facebook.com/dipindustry