สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) บูธ D12

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

บูธ:D12

โปรโมชั่น และกิจกรรมพิเศษ:

  • งานมาตรฐานเราจะเป็นเรื่องของการติดปีก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SMEs โดยเฉพาะ เรามองว่าเรื่องของมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
  • ในบูธจะเสนอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถปรึกษาและขอมาตรฐานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเเล็บ
  • นอกจากนี้ยังมีการเสนอมาตรฐาน มอก.s ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้าถึงง่าย ไม่ยิดติดกับกฎหมาย รองรับผลิตภัณฑ์กว่า 45ชนิด ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งานบริการ โดยในบูธยังมีบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ อาทิ บริษัทรับกำจัดปลวก รับทำความสะอาด ติดตั้งจานดาวเทียม ซักรีด ทำสปา
  • ส่วนมาตรฐาน มอก. แบบเดิมก็ยังให้บริการอยู่ ซึ่งใครที่สนใจสามารถเข้าไปขอมาตรฐานต่างๆในงานได้

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์ : 0-2202-3300

https://www.tisi.go.th/

https://www.facebook.com/tisiofficial