บีแอลซี คอสเมติค บูธ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริษัท บีแอลซี คอสเมติค จำกัด

บูธ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)

ข้อมูลสินค้า: บริษัท บีแอลซี คอสเมติค จำกัด ผู้ผลิตสินค้าจากสมุนไพรและน้ำมันมะพร้าว เป็นผู้นำด้านการทำตลาดยาสีฟันจากน้ำมันมะพร้าว Oil Pulling รวมไปถึงสินค้าเพื่อการดูแลผิวหน้าและผิวกาย

ช่องทางการติดต่อ:

โทรศัพท์: 0635494632

https://www.rmutt.ac.th/

อีเมล: [email protected]