หมอหนี้ บสย.” อาสาเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs !!

โครงการ “หมอหนี้ บสย.”

  • โครงการ หมอหนี้ บสย. เป็นโครงการที่มุ่ง “ช่วยคนตัวเล็ก เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ พ่อค้า แม่ค้า รายย่อย ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก บสย. อาสาเข้ามาช่วย “เติมทุน เติมความรู้ เติมคุณภาพชีวิต” ให้ผู้ประกอบการ SMEsซึ่งบสย. เปรียบเสมือนตัวกลางในการให้ความรู้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการทำธุรกิจและสร้างอาชีพ
  • เติมทุนช่วยเหลือด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อธุรกิจ เปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยโครงการค้ำประกันต่าง ๆ ของ บสย.
  • เติมความรู้ การจัดอบรม ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านภาษี ปรับปรุงหนี้ พัฒนาธุรกิจวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน
  • เติมคุณภาพชีวิต การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ คนตัวเล็ก เพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
  • โครงการ หมอหนี้ บสย. สอดคล้องกับแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs ของ บสย. ซึ่ง ประกอบด้วยวิตามิน 4 สูตร
  • วิตามิน สูตร 1ช่วยกลุ่มคนตัวเล็ก  ให้คำปรึกษาทางการเงิน วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และประเมินความเป็นไปได้ก่อนขอสินเชื่อ
  • วิตามิน สูตร 2ช่วยกลุ่มหลักประกันไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการ SMEs มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย บสย.ค้ำประกันให้
  • วิตามิน สูตร 3ช่วยกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ต้องการเงินทุนไม่มาก ทั้ง พี่วินฯ  ฟรีแลนซ์  พ่อค้าแผงลอย แม่บ้านออนไลน์ บสย.ค้ำประกันสินเชื่อให้ตั้งแต่1 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท บสย. ใจดี ค้ำประกันฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก
  • วิตามิน สูตร 4 ช่วยกลุ่ม SMEs บัญชีเดียว ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อ เพื่อไปชำระภาษีค้างชำระ ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “ผู้ประกอบการ SMEs นิติบุคคล บัญชีเล่มเดียว”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0-2890-9999