สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ บูธ B12

:สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

บูธ:B12

รายละเอียดสินค้า/บริการ:

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ “คุณภาพเป็นแกน หนักแน่นด้วยผลงาน ประสานเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งประชาชน”โดยภายในบูธจะมี 4 โครงการเด่นดังนี้

  • โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก (ประชารัฐ) กองทุนหมู่บ้านบ้านดอนพะธาย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมอาชีพ ให้คนในชุมชนและหมู่บ้าน ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำเอาเวลาว่าง มาแปลเป็นรายได้ ด้วยการทำผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าจากเสื่อกก ที่ทั้งหลากหลายรูปแบบ และสวยงาม ทั้งทำเป็นของใช้ ของประดับ ไม่ว่าจะเป็น แจกันดอกไม้ กระเป๋า พวงกุญแจ และอีกมากมาย

  • โครงการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ 3 บางพูดปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยนำสินค้าการเป่าแก้ว และการเป่าแบบถักแก้ว จากช่างจะมีความชำนาญเฉพาะตัวมาร่วมแสดง อาทิ เรือแก้วเป่าจำลองชลมารถ, พญาครุฑแก้ว, พญานาคแก้ว และม้าแปดเซียน ซึ่งจุดเด่นคือเป็นสินค้าที่สะท้อนความเชื่อในรูปแบบต่างๆ

  • กองทุนหมู่บ้านหัวทุ่ง ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คือการผลิตเครื่องประดับ สร้อย กำไล แหวน ต่างหู จี้ โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาใช้ออกแบบ เป็นฝีมือของคนชุมชนที่ทำเป็นธุรกิจครอบครัว วัตถุดิบที่นำมาใช้จะเป็นพลอยจากอำเภอบ่อไร่ อย่างทับทิมสยาม และมีการนำเข้าบ้าง แถบแอฟริกา พม่า และมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดตราด

  • กองทุนชุมชนเมืองบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผลไม้แปรรูป น้ำพริกเผา กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน และคนในชุมชนมีอาชีพเสริม สร้างรายได้จากการใช้เวลาว่างมารวมกลุ่มผลิต

ช่องทางการติดต่อ:

http://www.villagefund.or.th/

https://www.facebook.com/pg/vfundpracharat/photos/?ref=page_internal