แฟรนไชส์ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า ความคุ้มค่าที่สัมผัสได้ทุกวัย

แฟรนไชส์ไก่ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า  ดั้งเดิมเป็นร้านไก่ทอดกรอบเกาหลีเล็กๆอยู่ ม.บูรพา เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักศึกษาบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากเลยเริ่มขยายสาขา ในปีแรกสามารถขยายได้กว่า 9 สาขา และปัจจุบันได้คิดค้นเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมากมาย เน้นความอร่อย คุ้มค่าราคาประหยัด

Read more