GABA Cafe แฟรนไชส์บำรุงสมอง ในรูปแบบชา กาแฟ

แฟรนไชส์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ GABA Cafe เครื่องดื่มข้าวกาบา ที่นำข้าวมาเป็นวัตถุดิหลัก โดยใช้ข้าวเพาะงอกที่มีสารกบาสูง มีจุดเด่นในเรื่องการบำรุงสมอง เข้ามาผสมอยู่ในเครื่องดื่มเมนูที่ผู้บริโภคดื่มกันเป็นประจำ เช่น กาแฟ ชา

Read more