ทรัพย์สุวรรณฟาร์ม

เห็ดโคนญี่ปุ่น ทรัพย์สุวรรณ จากแหล่งเพาะท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำผุดภูเขาพนมรุ้ง มีแร่ธาตุที่เกิดจากการกลั่นกรอง ผ่านชั้นหินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ

Read more