ทำยังไง เมื่อธุรกิจต้องเจอวิกฤติเรื่องเงิน

เมื่อคนส่วนใหญ่นิยมถือเงินมากกว่าทรัพย์สิน ผู้ประกอบการควรมีความรู้ในการบริหารจัดการ สภาพคล่อง ทางการเงินและสินทรัพย์ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน

Read more