Worldwide Vending เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

Worldwide Vending ล้ำนำสมัยด้วยเทคโนโลยีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายในงานพบกับตู้ทัชสกรีนที่อินเตอร์แอคทีฟกับผู้คน ตู้ล็อคเกอร์สำหรับจำหน่ายสินค้าชิ้นใหญ่และมีมูลค่าสูง ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติขนาดเล็กที่รับชำระเงินผ่าน QR Code

Read more