ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี เพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการจัดแสดงบูธศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center)

Read more