SMEs จะรับมือยังไง เมื่อธุรกิจเสี่ยงเจ๊ง

ในการทำธุรกิจ อาจมีบางครั้งที่ SMEs ต้องรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ หรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้านต่างๆ เช่น ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

นอกจากนี้ ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเงินและการลงทุนก็มีความสำคัญ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันของตลาดการเงินทั่วโลกหรือ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  อัตราดอกเบี้ย  ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินและสภาพคล่องในธุรกิจได้

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดสินค้า บริการและตลาดการเงิน ก็อาจจะเกิดผลกระทบอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ราคาของสินค้าหรือวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ

มาดูว่าความเสี่ยงและสถานะ (Risk VS Exposure) มีความเกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยงอย่างไร?

สถานะ(Exposure) ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินมักจะกระทบต่อกิจการส่วนใหญ่ทั้งทางตรงหรือในทางอ้อม เมื่อกิจการมีสถานะในตลาดการเงิน ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียหรือขาดทุน แต่ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนหรือกำไรด้วย

ความเสี่ยง (Risk) คือ เรื่องของความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียหรือขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาการเมือง หรือภัยธรรมชาติ  หรือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย

แหล่งที่มาของความเสี่ยงทางการเงิน

  • ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากสถานะของกิจการ
  • ความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกระทำของกิจการอื่น
  • ความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นผลจากการกระทำภายในองค์กร

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการควรพิจารณาจากปัจจัยสำคัญดังนี้

  • ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและผลของผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงแต่ละอย่าง
  • ต้องคำนวณผลที่คาดว่าเกิด ข้อดีข้อเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้
  • เทียบเคียงผลที่คำนวณได้ กับเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยินยอมให้เบี่ยงเบนได้

สำหรับใครที่อยากได้ความรู้และสกิลการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังทำธุรกิจอยู่ หรือฝันที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เราขอแนะนำไปที่ Smart SME Expo 2018 งานแสดงธุรกิจครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้คอนเซปท์แห่งปีที่ว่า “ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย”

จัดมาแล้ว 3 ปี มีบูธที่เข้าร่วม 2,068 บูธ ผู้เข้าชมงาน 263,632 คน จับคู่ธุรกิจ 490 คู่ มูลค่าการซื้อขายธุรกิจ 253.02 ล้านบาท มูลค่าการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 4,597.9 ล้านบาท พร้อมเปิดโลกธุรกิจ 360 องศา หลอมรวมความเป็นที่สุดไว้ทุกตารางเมตรกับ 5 โซนธุรกิจ ที่มาช่วยแก้ปัญหา มองหาโอกาสให้ SMEs พร้อมการสัมมนาหัวข้อต่างๆที่จะมาเปิดโลกความสำเร็จและไขกุญแจแห่งความรวย โดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศ ทั้งยังมี Business Talk จาก SMEs ที่ฝ่าฟันปัญหาจนกลายเป็นกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ไม่มีสอนในตำราใด แล้วพบกัน 5 – 8 กรกฎาคมนี้ ฮอลล์ 3 – 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

expo.smartsme.co.th/2018

Call Center : 0863141482

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *