ทำยังไง เมื่อธุรกิจต้องเจอวิกฤติเรื่องเงิน

การบริหารส ภาพคล่อง ทางธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การบริหารเงิน และบริหารทรัพย์สิน ซึ่งโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ มักจะเลือกการบริหารการเงินมากกว่า เนื่องจาก เงินสามารถเปลี่ยนสภาพได้ง่ายกว่าทรัพย์สิน เช่น การลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาล หรือ การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

เมื่อคนส่วนใหญ่นิยมถือเงินมากกว่าทรัพย์สิน ผู้ประกอบการควรมีความรู้ในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและสินทรัพย์ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืน บางครั้ง การเงินอาจตกอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องมาจากภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายรับ และหากขาดการบริหารที่ดีด้วยแล้วก็จะทำให้มีรายจ่ายสูงเกินกว่ารายรับได้ สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก

วิธีการจัดการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

 • จัดการเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสด
 • เร่งรัดการเก็บเงินจากลูกหนี้
 • ขายสินค้าที่ตกค้างและไม่กักตุนสินค้า
 • เงินกู้ยืมระยะสั้น
 • หากมีรายจ่ายต้องชำระขอยืดระยะเวลาการชำระเงินออกไป

การแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องอาจต้องคิดแผนไว้ล่วงหน้าถึงแม้ว่ายังไม่เกิดปัญหาก็ตาม วิธีแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

 • การสำรองเงินสด
 • การบริหารลูกหนี้ คือ เก็บหนี้ได้ทันกำหนดและเต็มจำนวน
 • การบริหารสินค้าคงคลัง ให้เหมาะสมกับความต้องการซื้อ
 • ประนีประนอมกับเจ้าหนี้การค้า เมื่อขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 • บริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ไม่ก่อหนี้สินใหม่ โดยไม่จำเป็น
 • ลงทุนด้วยความรอบคอบ และหาข้อมูลก่อนการลงทุน
 • ดูแลรายรับ-รายจ่ายสมดุล และจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง

เทคนิคการบริหารสภาพคล่องนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนได้แล้ว ยังสามารถมาใช้ในภาวะปกติได้เช่นกันนอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรเตรียมแผนฉุกเฉินทางการเงินในธุรกิจในเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ในงาน Smart SME Expo 2018 งานแสดงธุรกิจครบวงจรและยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้คอนเซปท์แห่งปีที่ว่า “ชี้ช่องรวย ที่เดียวจบพบทางรวย” ก็ได้รวมรวมทุกโซลูชั่นทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาให้ SMEs ไว้อย่างรอบด้าน

โดยจัดมาแล้ว 3 ปี มีบูธที่เข้าร่วม 2,068 บูธ ผู้เข้าชมงาน 263,632 คน จับคู่ธุรกิจ 490 คู่ มูลค่าการซื้อขายธุรกิจ 253.02 ล้านบาท มูลค่าการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 4,597.9 ล้านบาท พร้อมเปิดโลกธุรกิจ 360 องศา หลอมรวมความเป็นที่สุดไว้ทุกตารางเมตรกับ 5 โซนธุรกิจ ได้แก่ Beauty & Healthy, Financial, Food, Franchise, Inno & Tech ที่จะมาช่วยแก้ปัญหา มองหาโอกาสให้ SMEs พร้อมการสัมมนาหัวข้อต่างๆที่จะมาเปิดโลกความสำเร็จและไขกุญแจแห่งความรวย โดยผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศ ทั้งยังมี Business Talk จาก SMEs ที่ฝ่าฟันปัญหาจนกลายเป็นกลยุทธ์เฉพาะตัวที่ไม่มีสอนในตำราใด แล้วพบกัน 5 – 8 กรกฎาคมนี้ ฮอลล์ 3 – 4 อิมแพ็คเมืองทองธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

expo.smartsme.co.th/2018

Call Center : 0863141482

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *