บ้านธาราวดี แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรายแรกในเมืองไทย

บ้านธาราวดี เนอร์ซิ่งโฮม แฟรนไชส์ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรายแรกในไทย ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice บริการด้านสุขภาพ ใช้มาตรฐานระดับเดียวกับโรงพยาบาล ขณะนี้ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากรองรับเทรนด์ที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

Read more