ธนาคารออมสิน

ชื่อบริษัท                :              ธนาคารออมสิน

บูธหมายเลข          :               D 02

รายละเอียด           :   ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและรักการออมสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นับแต่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดคลังออมสินเมื่อปีพ.ศ.2456 และยังเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐในการพัฒนาสาธารณูปโภคภายในประเทศ เมื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศษฐกิจไทยไปสู่ตลาดโลก ธนาคารออมสินจึงได้เพิ่มบทบาท ด้านการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรองรับนโยบายรัฐบาลเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

  1. จัดโครงการประกวดจากร้อยสู่ล้านและสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย เพื่อส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจเกิดแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจไทยเพื่อให้สามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้   ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินทุนเพื่อต่อยอดแนวคิดธุรกิจของตนเองและศึกษาดูงานด้าน SMEs ในต่างประเทศ
  2. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SME Start Up เพื่อให้เกิดการสร้างหรือนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
  3. สนับสนุน กองทุน “SME Private Equity Trust Fund” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

กลุ่มที่  1 SMEs ระยะเริ่มต้น (Start-up Stage) ที่มีศักยภาพสูง

กลุ่มที่ 2 SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มที่   3   SMEs ที่เป็น Supplier ธุรกิจภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่หรือเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มที่ 4  SMEs ที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

  1. ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม ได้แก่
  • สินเชื่อ GSB SMEs Start Up ดอกเบี้ย 0.399%
  • สินเชื่อ GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียว
  • สินเชื่อ GSB SMEs ดีเวอร์ 4.0
  • สินเชื่อ GSB SMEs ดีเวอร์ 6/6
  • สินเชื่อ GSB SMEs ดีเวอร์ RE+

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของธนาคารออมสินสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1150

โปรโมชั่นในงาน     :              สินเชื่อ GSB SMEs Start UP ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทย ให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ กู้ได้สูงสุด 10 ล้านต่อปี ดอกเบี้ยเพียง 3.99 %

เว็บไซต์                  :               http://www.gsb.or.th/home.aspx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *